BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021-2022 – CUỐI TUẦN 2

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em học sinh lớp 5 cùng thực hành trực tiếp trên Website với Bài tập Toán cuối tuần 2 năm học 2021 – 2022. Chúc các em làm bài tốt!

Hãy ghi lại những gì các em đã được thực hành ôn tập các em nhé! Đồng thời những gì chưa nắm vững trong đề bài các em hãy gửi lại Email KỸ NĂNG CẦN BIẾT sẵn sàng tư vấn giúp đỡ!

Mời các em cùng làm bài.

BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 - TUẦN 2 - NĂM HỌC 2O21-2022

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

ĐỀ BÀI CÁC EM CẦN XEM TRƯỚC KHI VÀO LÀM BÀI!

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7cm218mm2 = …………..…mm2                           7605mm2 = ……………..cm2……………..mm2

9m2735cm2 = ………….….cm2                            950074cm2 = ……..…m2 …………….cm2

Bài 2: Tính a.   4 2/3 – 10/24       b.  12/7 x 3/4 : 3/14                   c.  2 + 5/2 : 18

Bài 3: Tìm x:     a) x + 7/12 = 11/6 : 2         b)  x – 5/6 = 2 x 5/8      

c)   x x 5/7 = 3/7 + 3/4        d)  x : 6/5 = 5/3 – 3/4      

Bài 4: Khu đô thị mới có diện tích là 35000m2. Người ta dành 2/5 diện tích đó để làm đường và 3/7 diện tích đó để làm khu vui chơi, còn lại là phần diện tích để xây nhà. Hỏi diện tích xây nhà là bao nhiêu mét vuông?

Bài 5: Ô tô thứ nhất đi nhiều hơn ô tô thứ 2 là 144km, biết quãng đường ô tô thứ nhất đi bằng 7/4 quãng đường ô tô thứ 2. Hỏi mỗi ô tô đi được ? km.

Bài 6: Trên giá sách có 108 quyển sách Toán và Tiếng Việt, biết số sách Toán bằng 4/5 số sách Tiếng Việt. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển?

Bài 7: Cho phân số 15/39. Tìm một số tự nhiên, biết rằng khi thêm số đó vào mẫu số đã cho và giữ nguyên tử số thì được một phân số mới bằng 3/11.

Bài 8: Cho phân số có tổng tử số và mẫu số là 136. Tìm phân số đó, biết rằng phân số đó có thể rút gọn thành 3/5.

Bài 9: Tìm hai số biết rằng hai số đó có tổng bằng 72 và 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai?

Bài 10: Hiệu hai phân số là 2001/ 2002. Phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm hai phân số?

Dinh Phương