BÀI TẬP NHẬN BIẾT QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM

Đây là bài tập thực hành củng cố kiến thức các em về quyền và bổn phận của trẻ em. Thông qua bài tập này các em dễ dàng nhớ và nhận biết được những quyền cơ bản của trẻ em.

TRÒ CHƠI NHẬN BIẾT QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM

Quan sát các câu sau và chọn một từ thích hợp để điền vào các chỗ trống thích hợp.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA