5 câu đố Toán học “hại não”

Hãy suy luận để tìm ra quy luật của từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO BRIGHT SIDE)/ Theo https://laodong.vn/