BÀI GIẢNG POWERPOINT TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 1 – NĂM 2021-2022

Bộ đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 gồm đầy đủ 19 vòng, có Bài giảng và đáp án kèm theo, giúp cho các em học sinh lớp 4 tham khảo, ôn tập thật tốt để tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2021 – 2022 đạt kết quả cao.

BÀI GIẢNG POWERPOINT CÓ ĐÁP ÁN HẤP DẪN, SINH ĐỘNG

Đề thi trạng nguyên tiếng Việt lớp 4 vòng 1

Bài 1: Trâu vàng uyên bác: (Điền chữ hoặc từ thích hợp)

Câu 1: Sự tích hồ ……….bể.

Câu 2: Đ…..àn kết.

Câu 3: Nhâ….. đạo.

Câu 4: Lá trầu khô giữa ……….trầu.

Câu 5: Dế ……….bênh vực kẻ yếu.

Câu 6: Một cây làm chẳng nên ……….

Câu 7: Nh….. n ái.

Câu 8: Ở ………. gặp lành.

Câu 9: Nhân …..ậu.

Câu 10: Thương người như thể ……….thân.

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn. Nếu CHỌN đáp án em hãy click chuột vào ô tròn trước đáp án. Nếu ĐIỀN vào chỗ trống, em hãy ĐIỀN chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học, hoặc phép tính. Chú ý, phân số em ĐIỀN theo dạng a/b. Nếu là số thập phân em dùng dấu chấm, ví dụ 1.25 và sau khi làm xong 10 câu hỏi em ấn nút nộp bài.

Câu hỏi 1: Tiếng “ăn” có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

a. âm đầu, vần ;
b. âm chính ;
c. âm đệm ;
d. âm chính, thanh điệu

Câu hỏi 2: Trong tiếng “hoàng” có âm đệm nào?

a. h ;
b. a ;
c. o ;
d. ng

Câu hỏi 3: Trong câu “Tháp Mười đẹp nhất bông sen.” có mấy tiếng?

a. tám 
b. ba 
c. chín
d. sáu

Câu hỏi 4: Từ “Tiếng Việt” gồm có mấy dấu thanh?

a. năm
b. sáu 
c. ba 
d. bốn

Câu hỏi 5: Từ “máy vi tính” do mấy tiếng tạo thành?

a. ba 
b. hai
c. bốn 
d. một

Câu hỏi 6: Từ “Tiếng Việt” gồm có mấy thanh?

a. bốn 
b. năm 
c. sáu 
d. bẩy

Câu hỏi 7: Trong tiếng “tâm” có âm cuối là chữ nào?

a. â 
b. t 
c. m 
d. âm

Câu hỏi 8: Thủy tộc là loài vật sống ở đâu?

a. trên trời 
b. trên cây 
c. trên mặt đất 
d. dưới nước

Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật liệu gì?

a. sắt 
b. cây gỗ 
c. xi măng 
d. thép

Câu hỏi 10: Trong cấu tạo của tiếng không thể thiếu bộ phận nào?

a. âm chính, vần 
b. vần, âm đầu 
c. âm chính, thanh điệu 
d. âm đầu, âm chính

Bài 3 : Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn. Nếu CHỌN đáp án em hãy click chuột vào ô tròn trước đáp án. Nếu ĐIỀN vào chỗ trống, em hãy ĐIỀN chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học, hoặc phép tính. Chú ý, phân số em ĐIỀN theo dạng a/b. Nếu là số thập phân em dùng dấu chấm, ví dụ 1.25 và sau khi làm xong 10 câu hỏi em ấn nút nộp bài.

Câu hỏi 1: Trong bài thơ “Nàng tiên Ốc” thì bà già đã nhặt được con ốc có vỏ màu…… biêng biếc.

Câu hỏi 2: Điền từ còn thiếu vào câu thơ: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh.

Non xanh …..ước biếc như tranh họa đồ”.

Câu hỏi 3: Ở hiền…… gặp có nghĩa là khuyên người ta sống nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp, may mắn.

Câu hỏi 4: Trái nghĩa với từ nhân hậu hoặc yêu thương là từ độc á….

Câu hỏi 5: Từ “hoài” có âm đầu là h, vần là oai, vậy có thanh là thanh ……uyền.

Câu hỏi 6: Trái nghĩa với từ đùm bọc hoặc …..úp đỡ là từ ức hiếp.

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra vần của tiếng “lành“? Vần của tiếng “lành” là…… .

Câu hỏi 8: Điền từ còn thiếu vào câu ca dao:

“Anh em như thể chân tay.

Rách ……ành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.

Câu hỏi 9: Bài thơ “Truyện cổ nước mình” do nhà thơ Lâm Thị ……Dạ viết.

Câu hỏi 10: Điền từ còn thiếu vào câu ca dao:

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài.

Gà cùng một mẹ chớ hoài ……..nhau”.

Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 1

Bài 1: Trâu vàng uyên bác: (Điền chữ hoặc từ thích hợp)

Câu 1: ba

Câu 2: o

Câu 3: n

Câu 4: cơi

Câu 5: mèn

Câu 6: non

Câu 7: â

Câu 8: hiền

Câu 9: h

Câu 10: thương

Bài 2: 

Câu hỏi 1: Tiếng “ăn” có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

d. âm chính, thanh điệu

Câu hỏi 2: Trong tiếng “hoàng” có âm đệm nào?

c. o

Câu hỏi 3: Trong câu “Tháp Mười đẹp nhất bông sen.” có mấy tiếng?

d. sáu

Câu hỏi 4: Từ “Tiếng Việt” gồm có mấy dấu thanh?

b. sáu ; c. ba ; d. bốn

Câu hỏi 5: Từ “máy vi tính” do mấy tiếng tạo thành?

a. ba

Câu hỏi 6: Từ “Tiếng Việt” gồm có mấy thanh?

c. sáu

Câu hỏi 7: Trong tiếng “tâm” có âm cuối là chữ nào?

c. m

Câu hỏi 8: Thủy tộc là loài vật sống ở đâu?

d. dưới nước

Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật liệu gì?

b. cây gỗ

Câu hỏi 10: Trong cấu tạo của tiếng không thể thiếu bộ phận nào?

c. âm chính, thanh điệu

Bài 3:

Câu 1: xanh

Câu 2: n

Câu 3: lành

Câu 4: c

Câu 5: h

Câu 6: gi

Câu 7: anh

Câu 8: l

Câu 9: Mỹ

Câu 10: đá

…………..

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT