2 điều cần biết về số thẻ căn cước công dân gắn chíp

Hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Điều này khiến nhiều người băn khoan liệu việc đổi từ CMND/CCCD cũ sang CCCD có gắn chip có thay đổi số hay không?

Đổi/cấp lại từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp sẽ thay đổi số

Mẫu CMND 9 số được cấp theo Quyết định 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001, theo đó thì số CMND bao gồm 9 số.

Mẫu CCCD gắn chíp được cấp theo Thông tư 06/2021/TT-BCA và số thẻ CCCD gắn chíp gồm 12 số được cấp theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân 2014.

Vì vậy, khi người dân đổi từ CMND loại 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp thì sẽ thay đổi số. Tuy nhiên, người dân sẽ được cấp giấy xác nhận số CMND nên các giao dịch trước đó hoặc giao dịch mới có liên quan đến số CMND cũ vẫn được thực hiện bình thường, không bị ảnh hưởng.

Đổi/cấp lại từ CMND 12 số/CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chíp không làm thay đổi số

Số CMDN loại 12 số, CCCD mã vạch và thẻ CCCD gắn chíp đều có 12 và là mã số định danh cá nhân nên khi chuyển từ CMND 12 số/CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chíp chỉ làm thay đổi mẫu thẻ, giữ nguyên số.

Qúy Nguyễn/Nguồn:https://thuvienphapluat.vn/tintuc