Những người được ưu tiên làm thẻ CCCD mới trước ngày 1.7

Theo Bộ Công an, từ nay đến ngày 1.7 có ba nhóm đối tượng được ưu tiên làm thẻ CCCD gắn chip điện tử.

đối tượng cấp thẻ căn cước gắn chíp

Văn Thắng – Đinh Thiện

Theo Lao Động