164 BẢO VẬT QUỐC GIA – BẠN CẦN BIẾT

TTTên hiện vậtQuyết địnhNơi lưu giữ
1Trống đồng Ngọc Lũ1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
2Trống đồng Hoàng Hạ1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
3Thạp đồng Đào Thịnh1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
4Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
5Cây đèn đồng hình người quỳ1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
6Trống đồng Cảnh Thịnh1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
7Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
8Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
9Cuốn “Đường Kách mệnh”1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
10Tác phẩm “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
11Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quốc gia
12Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Hồ Chí Minh
13Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng
14Tượng Phật Đồng Dương1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
15Tượng Nữ Thần Devi (Hương Quế)1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
16Tượng Thần Vishnu1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
17Tượng Phật Lợi Mỹ1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
18Tượng Thần Surya1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
19Tượng Bồ tát Tara1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
20Đài thờ Mỹ Sơn E11426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
21Đài thờ Trà Kiệu1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
22Tượng Phật A Di Đà1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
23Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
24Bộ Cửu vị thần công1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
25Bộ Cửu đỉnh1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế
26Pháo cao xạ 37mm1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Phòng không – Không quân
27Máy bay Mic 21 F96, số hiệu 51211426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
28Sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh”1426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Quân khu 7
29Xe tăng T54B, số hiệu 8431426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
30Xe tăng T59, số hiệu 3901426 /QĐ-TTg Ngày 01/12/2012Bảo tàng Tăng thiết giáp
31Trống đồng Đền Hùng2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
32Trống đồng Cẩm Giang I2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
33Mộ thuyền Việt Khê2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử quốc gia
34Thạp đồng Hợp Minh2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Yên Bái
35Bộ khóa đai lưng bằng đồng2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
36Kiếm ngắn Núi Nưa2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
37Bia “Xá Lợi Tháp Minh”2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
38Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
39Bia Sùng Thiện Diên Linh2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
40Bia chùa Sùng Khánh2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Sùng Khánh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
41Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
42Chuông chùa Bình Lâm2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Bình Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
43Chuông chùa Vân Bản2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử quốc gia
44Đại hồng chung chùa Thiên Mụ2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Thiên Mụ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
45Rồng đá (Xà thần)2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
46Tượng Phật A Di Đà2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
47Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
48Ba pho tượng Tam Thế2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Chùa Linh Ứng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
49Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
50Bộ chân đèn và lư hương gốm men2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Nam Định
51Vạc đồng2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
52Súng thần công2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
53Bia Võ Cạnh2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử quốc gia
54Tượng Avalokitesvara2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
55Tượng Avalokitesvara2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
56Tượng động vật Dốc Chùa2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Bình Dương
57Tượng Phật Bình Hòa2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
58Tượng Phật Sa Đéc2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
59Tượng Thần Visnu2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
60Tượng Thần Visnu 2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Long An
61Tượng Nữ Thần Durga2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
62Tượng Avalokitesvara2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
63Bộ sưu tập hiện vật vàng2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng tỉnh Long An
64Tranh “Vườn Xuân Trung Nam Bắc”2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
65Tranh “Hai thiếu nữ và em bé”2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66Tranh “Em Thúy”2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
67Tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”2599/QĐ-TTg Ngày 30/12/2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
68Trống đồng Hữu Chung53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng tỉnh Hải Dương
69Chuông Thanh Mai53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng Hà Nội
7082 bia Tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội
71Bia “Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi”53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
72Bia Thủy Môn Đình53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
73Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
74Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
75Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
76Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam
77Lan can thành bậc53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng tỉnh Nam Định
78Máy bay Mic 21 số hiệu 432453/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
79Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh53/QĐ-TTg Ngày 14/01/2015Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
80Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Hà Nội, thành phố Hà Nội
81Đôi trống đồng Lô lô2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Hà Giang
82Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Khu di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử – Văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
83Tượng Thần Visnu2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
84Tượng nữ thần Laksmi2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
85Tượng Nữ thần Laksmi2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
86Đầu tượng thần Siva2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
87Tượng Sadashiva2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
88Đầu tượng thần Siva2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
89Pho tượng Trấn Vũ2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
90Bệ thờ Vân Trạch Hòa2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế
91Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
92Hương án chùa Khám Lạng2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
93Bức giá tượng (phù điêu) chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật về thời kỳ Hùng Vương2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Đình Nội (còn gọi là Đền Lạc Long Quân), thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
94Mô hình nhà2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng tỉnh Nam Định
95Bia “Thanh Hư Động”2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
96Bia điện Nam Giao2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Lịch sử quốc gia
97Bia Khiêm Cung Ký2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
98Bộ sưu tập vạc đồng thời Chúa Nguyễn2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
99Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Giám2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Chùa Giám xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
100Cây đèn gốm2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Hà Nội
101Long đình gốm Bát Tràng2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Hà Nội
102Ấn Sắc mệnh chi bảo     2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Lịch sử quốc gia
103Ngai vua triều Nguyễn2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Điện Thái Hòa thuộc di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
104Áo Tế giao2382/ QĐ-TTg Ngày 25/12/2015Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
105Ngẫu tượng Linga – Yoni2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh
106Phù điêu Trà Liên 12496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
107Phù điêu Trà Liên 22496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
108Phù điêu Thần Brahama2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
109Thống gốm hoa nâu2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng Lịch sử quốc gia
110Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi”2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
111Bia Vua Lê Thái Tổ2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Đền thờ vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
112Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi”2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
113Đôi chuông chùa Đà Quận – còn gọi là chùa Viên Minh2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Khu di tích Chùa Đà Quận – Đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
114Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Tượng Thiền sư Vũ Khắc Trường2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
115Tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Đền Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
116Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Động Ngọ2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Chùa Động Ngọ, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
117Ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”2496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Bảo tàng Lịch sử quốc gia
118Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 – 19462496 /QĐ-TTg Ngày 22/12/2016Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ
119Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Nghệ An
120Muôi có cán hình tượng voi2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Nghệ An
121Đàn đá Lộc Hòa2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Bình Phước
122Bộ khuôn đúc Nhơn Thành2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Thành phố Cần Thơ
123Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Nghệ An
124Phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Gia Lai
125Tượng Thần Vishnu Gò Thành2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng tỉnh Tiền Giang
126Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
127Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
128Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu – Luy Lâu2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
129Cột đá chạm rồng chùa Dạm2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
130Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” hay “Bia lăng vua Lê Hiến Tông”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
131Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
132Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
133Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
134Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
135Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
136Mộc bản Chùa Bổ Đà2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
137Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Lịch sử quốc gia
138Bình phong sơn mài “Thiếu nữ và phong cảnh”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
139Tranh “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
140Tranh sơn mài “Gióng”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
141Tranh “Thanh niên thành đồng”2089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
142Tàu vận tải quân sự số hiệu HQ6712089/QĐ-TTg Ngày 25/12/2017Bảo tàng Hải quân
143Bình gốm Đầu Rằm1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh
144Bộ Sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi
145Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi
146Trống đồng Pha Long1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Lào Cai
147Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Bình Dương
148Tượng Phật Nhơn Thành1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng thành phố Cần Thơ
149Bình gốm Nhơn Thành1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng thành phố Cần Thơ
150Bộ Linga – Yoni Đá nổi1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh An Giang
151Tượng Thần Brahma Giồng Xoài1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh An Giang
152Tượng Thần Vishnu Vũng Liêm1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long
153Tượng Phật Sơn Thọ – Trà Vinh1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
154Tượng Uma Dương Lệ1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
155Tượng Thần Shiva chùa Linh Sơn1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Chùa Linh Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
156Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Chùa Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
157Đài thờ Đồng Dương1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
158Hộp vàng Ngọa Vân – Yên Tử1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh
159Bia “Sùng Thiên tự bi”1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Chùa Dâu (Sùng Thiên tự), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
160Tháp gốm men chùa Trò1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc
161Ấn Tuần phủ Đô tướng quân1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình
162Kim sách “Đế hệ thi”1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Lịch sử quốc gia
163Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
164Xe ô tô “Quốc tế”1821/QĐ-TTg Ngày 24/12/2018Bảo tàng Hậu Cần
Tổng số 164 hiện vật và nhóm hiện vật

Ngọc Sơn (sưu tầm) – KỸ NĂNG CẦN BIẾT/ Nguồn: http://dsvh.gov.vn/