10 BÀI TOÁN KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) – ĐỀ 1

10 BÀI TOÁN KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) – ĐỀ 1. KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến các em lớp 5 mời các em cùng thực hành.

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC TOÁN TUYỂN VÀO LỚP 6 - ĐỀ 1

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

ĐỀ BÀI RÈN LUYỆN THÊM

Câu 1: Tính

a, 15,3 : (1 + 0,25 x 16)                            b, 40,28 – 22,5 : 12,5 + 1,7

c, 1,6 x 1,1 + 1,8 : 4                                  d, 18 – 10, : 3 + 5,05

Câu 2: Một sân gạch hình vuông có chu vi là 100m. Tính diện tích sân gạch đó?

Câu 3: Một đàn gà có 24 con, số gà trống bằng 2/5 số gà mái. Tính số gà mỗi loại?

Câu 4: Quãng đường AB dài 203 km. Ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô?

Câu 5: Một cửa hàng bán gạo trong ba ngày bán được 1,5 tạ gạo. Ngày thứ nhất bán được 60 kg, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần số gạo thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba được bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 6: Một trường có 900 học sinh, trong đó số học sinh nam là 400 bạn.

a, Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh nữ?

b, Số học sinh giỏi chiếm 12%. Hỏi số học sinh giỏi là bao nhiêu bạn?

Hãy đón xem và thực hành tiếp tục 10 BÀI TOÁN KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) để nắm vững kiến thức hơn các em nhé!

Ngọc Sơn (biên tập)