07 BÀI TOÁN VỀ ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH

Hãy điền dấu phép tính và dấu ngoặc để phép tính có kết quả như yêu cầu!

BÀI TOÁN VỀ ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH

Trong dạng toán này, đề bài thường cho một dãy các chữ số, chúng ta phải điền dấu của bốn phép tính (+, -, x hoặc 🙂 và dấu ngoặc xen giữa các chữ số để được phép tính có kết quả cho trước.

Lưu ý: Hãy nhớ lại tất cả các kiến thức về tính chất của bốn tính chất để áp dụng cho đúng.

 Hãy đảm bảo được quy tắc thứ tự thực hiện các phép tính.

Hãy kich chuột vào START QUIZ để làm bài.

Sau khi hoàn thành tất cả các câu bài tập, hãy kích chuột vào: FINISH QUIZ để nộp bài.

Chúc các em thành công!

Dinh Phương (biên soạn)