Đáp án – Điền số vào ô trống để được bốn phép cộng đúng

Đáp án: Vị trí các số sẽ điền như sau:

Các em điền số vào có trùng với đáp án chương trình không? Các em thấy có dễ không?

Chúc các em luôn vui và học tập tốt!

Theo vnEpress

<< Quay lại đề bài