Đáp án 4 – Test IQ bằng 5 câu đố khó

Đáp án câu 4: 38

Tổng hai số hàng trên bằng số bên trái hàng dưới liền kề, hiệu hai số ở hàng trên bằng số bên phải hàng dưới liền kề.

Ta có: 11 + 8 = 19; 11 – 8 = 3.

19 + 3 = 22; 19 – 3 = 16.

Vậy nên: 22 + 16 = 38; 22 – 16 = 6.

<< Quay lại