TOÁN VUI VỚI HÌNH HỌC – THỬ TÀI SẮP XẾP HÌNH

1. Hãy sắp xếp ba hình vuông dưới đây để có được 7 hình vuông.

2. Sắp xếp hai hình tam giác vuông cân để có 6 hình tam giác và một hình vuông.

3. Hãy sắp xếp hai hình tam giác đều để có được 8 hình tam giác đều và một hình lục giác.

Hãy click chuột vào Đáp án để xem kết quả!

Tô Ngọc Sơn

Đáp án >>