Tiếp tục cơ chế đặc thù đến khi có bảng lương mới tại nhiều đơn vị

Ngày 17/3/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù tại các văn bản sau cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018:

– Quyết định 03/2015/QĐ-TTg thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Bưu điện Trung ương.

– Quyết định 04/2016/QĐ-TTg  về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và NLĐ làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

– Quyết định 05/2016/QĐ-TTg về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại BTC giai đoạn 2016 – 2020.

– Quyết định 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020.

– Quyết định 32/2019/QĐ-TTg về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

– Quyết định 02/2020/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm một số chế độ ưu đãi và cơ chế tài chính đặc thù cho cán bộ kỹ thuật và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT.

– Quyết định 11/2020/QĐ-TTg về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

– Quyết định 17/2020/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT.

– Công văn 128/TTg-KTTH về thu nhập tăng thêm đối với Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ TTTT.

Quyết định 11/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2021.

Cao Dung
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT