Thử thách IQ với những câu đố khó

Cùng thử sức với những câu đố đòi hỏi khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy.

Câu đố 1: Tìm số khác với ba số còn lại.

Đáp án >>

Câu đố 2: Điền các số ở bên phải vào các ô xanh để được bốn phương trình đúng. Mỗi số chỉ được sử dụng một lần.

Đáp án >>

Câu đố 3: Hãy thêm một cặp dấu ngoặc đơn để được phương trình đúng.

Đáp án >>

Câu đố 4: Sắp xếp các số và ký hiệu toán học dưới đây để được một phép tính cho kết quả là 14.

Đáp án >>

Câu đố 5: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Đáp án >>

VY VY (THEO POWER OF ENJOYMENT)/Nguồn: https://laodong.vn/