Thể hiện trình độ

Ảnh minh họa: Internet

Người đến xin việc hỏi anh bồi:

– Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không?
– Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?

Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ.

– Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào?
– Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh.
– Ông ta đi đâu vậy?
– Vừa bị anh ném ra ngoài.

Viet Ta (sưu tầm)