Test IQ bằng 5 câu đố khó

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời 5 câu đố dưới đây.

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO POWER OF ENJOYMENT)/ Nguồn: https://laodong.vn/