ĐÁP ÁN 3 – Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Trong 1 ô có 3 chữ số, tổng của 3 số tạo nên sẽ bằng số đối diện.

Ta có: 2 + 3 + 4 = 9, số đối diện là 9.

Vậy nên: 6 + 5 + 2 = 13, số đối diện là 13.

Đáp án câu đố 3: 13

<< QUAY LẠI ĐỀ BÀI