Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành BHXH

Ảnh minh họa: Internet

Đây là nội dung tại Công văn 3924/BHXH-TTKT về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Theo đó, để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào nề nếp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện các nhiệm vụ:

– Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

– Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

– Khẩn trương tập trung rà soát những vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, thống nhất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

– Có phương án đảm bảo an toàn cho công dân và viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan BHXH.

– Tiếp tục phổ biến, quán triệt quan điểm cải cách hành chính của Ngành.

Xem chi tiết Công văn 3924/BHXH-TTKT ban hành ngày 10/12/2020.

Trần Trang
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT