TÀI LIỆU BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH NGỮ LIỆU SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1 – BỘ SÁCH GIÁO KHOA CÁNH DIỀU

Đây là tài liệu mới nhất về việc điều chỉnh ngữ liệu Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 1 – Bộ sách giáo khoa Cánh Diều. KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu đến quý bậc Phụ huynh.

Ngọc Sơn/ Nguồn: Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT Đồng Tháp