SUY NGẪM!

Những ý tưởng hay luôn luôn hiển hiện xung quanh chúng ta từ những điều nhỏ nhặt thôi nhưng nếu bỏ tí thời gian suy ngẫm, chiêm nghiệm thì mọi thứ sẽ trở nên ý nghĩa, sâu sắc, tuyệt vời.

•        ĐẸP, không phải là thu hút người đến, mà là giữ người ở lại.

•        XẤU, không phải về gương mặt, mà là cách sống.

•        KHÉO, không phải tạo ra điều lớn lao mà là làm tốt điều nhỏ nhặt

•        KHỎE, không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ.

•        GIỎI, không phải là cố nắm lấy, mà là biết cách buông.

•        HAY, không phải là gây ngạc nhiên, mà là tạo ra cảm xúc.

•        THIỆN, không phải là cho được bao nhiêu, mà là hoan hỷ lúc cho đi.

•        TÌNH, không phải thứ nhìn bằng mắt, mà là cảm bằng tâm.

•        KÍNH, không phải chỉ là thái độ đối với ngưởi trên, mà là lối cư xử với kẻ dưới.

Theo Internet/ Tạ Quốc Việt (sưu tầm)