Quyền trẻ em dựa trên Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

1. Trẻ em là người dưới 18 tuổi, theo Luật Việt Nam trẻ em là người dưới 16 tuổi.

2. Quyền được sống

3. Quyền được khai sinh, có họ tên và có quốc tịch.

4. Quyền được cha mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc.

5. Quyền được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ hoặc không thể sống cùng cha mẹ.

6. Quyền được biết cha mẹ đẻ, quyền được đoàn tụ với cha mẹ, người thân.

7. Quyền được chăm sóc dinh dưỡng

8. Quyền được chăm sóc sức khỏe và y tế.

9. Quyền được phát triển thể chất

10. Quyền được phát triển về tinh thần.

11. Quyền được đi học

12. Quyền được phát triển các năng khiếu

13. Quyền được tiếp cận các thông tin phù hợp

14. Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa xã hội

15. Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

16. Quyền được lắng nghe

17. Quyền được tự do bày tỏ ý kiến

18. Quyền được tự do kết bạn

19. Quyền được tham gia các nhóm hoặc câu lạc bộ

20. Quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo

21. Quyền được đối xử tôn trọng, bình đẳng, không phân biệt đối xử.

22. Quyền được hưởng và bảo vệ sự riêng tư

23. Quyền được giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình

24. Quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường.

25. Quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm quyền được bào chữa.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA