4 nhóm quyền mà chắc là rất ít bạn biết đầy đủ – Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

Theo luật trẻ em tại Việt Nam, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Nhưng theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, trẻ em là người dưới 18 tuổi. Vậy thì chỉ cần biết tuổi của mình là đã biết mình có phải trẻ em không rồi! Làm trẻ em rất tuyệt vì chúng mình có rất nhiều quyền, nhưng các bạn ở đây có biết chúng mình có bao nhiêu quyền không?

Đầu tiên là nhóm quyền sống còn. Đó là được có họ tên, giấy khai sinh, được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và được sống cùng với cha mẹ.

Tiếp theo là nhóm quyền bảo vệ, đó là được chăm sóc và điều trị khi bị ốm. Được chăm sóc và bảo vệ khi có thiên tai, hoặc chiến tranh, hoặc khi có khủng long xâm chiếm hành tinh. Được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại: xâm hại thân thể, xâm hại tinh thần, xâm hại tình dục, xâm hại sức lao động, xao nhãng, bị bố mẹ và người thân bỏ rơi.

Tiếp theo là nhóm quyền phát triển, đó là được học tập, được vui chơi với bạn bè, được bình đẳng về cơ hội phát triển.

Cuối cùng là nhóm quyền tham gia, đó là được nói lên các ý kiến của mình, được tiếp cận các nguồn thông tin và quyền học nhóm, thảo luận về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Đây là các quyền mà tất cả chúng mình đều có, không phân biệt giới tính, hoàn cảnh hay vùng miền và chúng mình được đều được bảo vệ để hưởng đầy đủ các quyền trên. Cũng như có trách nhiệm tôn trọng và đảm bảo quyền của các bạn khác.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA