Phương án giải quyết chế độ BHXH cho Phó trưởng công an xã

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ BHXH bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo HĐLĐ tại UBND cấp xã.

Theo đó, để giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc đối với các đối tượng nêu trên; BHXH Việt Nam đề xuất phương án:

– Các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã có thời gian làm việc từ 11/2003 đến nay:

Nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

– Người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng BHXH và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong HĐLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Cho phép được hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện; hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 881/BHXH-CSXH  ngày 7/4/2021.

Trần Trang
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT