PHỤ LỤC IV – MẪU VỀ QUẢN LÝ VĂN BẢN

Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định các mẫu về quản lý văn bản, bao gồm MẪU SỐ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI, MẪU BÌA VĂN BẢN, MẪU SỐ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN, MẪU SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU, MẪU DẤU “ĐẾN”, MẪU SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN, MẪU PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN, MẪU SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN.

Trân trọng kính mời quý đọc giả cùng xem và tải bản Word này về máy để sử dụng khi cần thiết!

Xem tiếp Phụ lục tiếp theo >>