Phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 09/02/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 709/QĐ-BGDĐT và 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6.

Cụ thể:

– Quyết định 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục các đầu SGK lớp 6 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông như:

+ Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

+ Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

+ Toán 6 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm…

– Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục các đầu SGK lớp 2 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông như:

+ Tiếng Việt 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ Toán 2 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

+ Đạo đức 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ Đạo đức 2 của Đại học Sư phạm TP.HCM…

Xem chi tiết danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 709/QĐ-BGDĐT và 718/QĐ-BGDĐT (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Quý Nguyễn
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT