Danh sách 16 trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc và 135 trường được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) có Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Theo đó, có 16 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh), bao gồm:

– Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế;

– Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng;

– Đại học Thái Nguyên;

– Trường Đại học Cần Thơ;

– Trường Đại học Hà Nội;

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Trường Đại học Vinh;

– Trường Đại học Sài Gòn;

– Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Trà Vinh;

– Trường Đại học Văn Lang;

– Trường Đại học Quy Nhơn;

– Trường Đại học Tây Nguyên;

– Học viện An ninh nhân dân.

Xem thêm danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021.

Châu Thanh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT