Phân biệt lãnh đạo và quản lý – tưởng không khác mà khác không tưởng

“Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều quan trọng. Quản lý nghĩa là dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” – Theo Warren Bennis.

Một số điểm khác biệt  cơ bản giữa lãnh đạo và quản lý
 • Lãnh đạo là người cải tiến, cách tân còn quản lý là người trông nom.
 • Lãnh đạo là một nguyên bản thì quản lý là người copy.
 • Lãnh đạo đưa ra ý tưởng, quản lý là người thực thi nó.
 • Lãnh đạo tập trung vào phát triển, quản lý chú trọng việc duy trì.
 • Lãnh đạo quan tâm đến vấn đề con người, quản lý chú trọng tới hệ thống & cấu trúc.
 • Lãnh đạo truyền cảm hứng cho nhân viên bằng niềm tin. Quản lý duy trì giám sát dựa vào quyền điều hành.
 • Lãnh đạo nhìn xa trông rộng, có cái nhìn bao quát, chiến lược, dài hạn. Quản lý tập trung vào mục tiêu ngắn hạn.
 • Lãnh đạo hỏi : “Cái gì? Tại sao?”. Quản lý hỏi: “Làm sao? Như thế nào? Khi nào?”. Cần giỏi lãnh đạo trước, giỏi quản lý sau. Vì có “cái gì và tại sao”… rồi mới đến… “như thế nào và khi nào”!
 • Lãnh đạo tìm cách thay đổi thực trạng, quản lý thừa nhận nó.
 • Lãnh đạo là mấu chốt để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong tập thể. Quản lý là người công tâm, khách quan, lãnh đạm và lo lắng cho mọi mặt của các hoạt động tập thể.
Kỹ năng cần thiết

1. Đối với các nhà lãnh đạo, họ cần:

 • Uy tín cá nhân cao. Chỉ khi nhân viên tin, phục thì họ mới có thể lãnh đạo được tập thể
 • Có trình độ cao, tầm nhìn xa trông rộng để đưa ra những chiến lược đúng đắn
 • Phối hợp hài hòa với bộ phận quản lý.

2. Đối với các nhà quản lý, họ cần:

 • Hiểu và tuân theo các quyết định của lãnh đạo
 • Có tính kỷ luật cao
 • Tỉ mỉ, cẩn thận, luôn theo dõi sát sao các chi tiết
 • Có trình độ chuyên môn tương ứng với công việc

Lãnh đạo cần có trình độ cao hơn người quản lý. Người quản lý thì cần tính chuyên môn cao hơn.

Từ nhà Quản lý thành nhà Lãnh đạo

Theo Michael Watkins thì người quản lý có thể trở thành người lãnh đạo. Quá trình chuyển biến gồm bảy bước quan trọng. Bảy bước đó là:

Bước 1. Từ chuyên gia trở thành nhà quản trị tổng hợp

Bước 2. Từ nhà phân tích trở thành người hợp nhất chuyên môn

Bước 3. Từ nhà chiến thuật trở thành chiến lược gia

Bước 4. Từ thợ hồ trở thành kiến trúc sư

Bước 5. Từ người giải quyết vấn đề trở thành người hoạch định

Bước 6. Từ chiến binh trở thành nhà ngoại giao

Bước 7. Từ thành viên hỗ trợ trở thành vai trò lãnh đạo.

Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý

Để một tập thể phát triển nhanh chóng và bền vững thì cần có cả lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo là nhân trị còn quản lý là pháp trị. Và một tổ chức, doanh nghiệp thì cần cả hai điều đó.

Quản lý gây tác động đến một nhóm người để đạt được mục tiêu công việc thì họ đang làm một lãnh đạo. Và ngược lại, khi lãnh đạo dấn thân để lập kế hoạch, kiểm soát đội ngũ nhân viên thì họ đang làm một quản lý. Cả hai vị trí này đều cố gắng xử lý các tác động, ảnh hưởng của mình đến một nhóm cá nhân để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Lãnh đạo và quản lý là hai hệ thống hành động khác biệt, hỗ trợ nhau…Việc phân biệt lãnh đạo và quản lý rõ ràng về nhiệm vụ, vai trò, công việc của họ trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Nó tạo ra sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và không ổn định hiện nay.

Thu Hằng/Nguồn: https://jobsgo.vn/blog/amp/ Ngọc Sơn (sưu tầm)