Nội dung môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cấp THPT

Ngày 24/11/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Theo đó, nội dung môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông được cấu trúc theo 05 chủ đề gồm: 

(1) Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh, đơn cử với các nội dung:

– Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

– Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam…

(2) Điều lệnh đội ngũ, đơn cử với các nội dung:

–  Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân;

– Đội ngũ từng người không có súng…

(3) Kĩ thuật chiến đấu bộ binh, đơn cử với các nội dung:

– Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo;

– Kĩ thuật sử dụng lựu đạn…

(4) Chiến thuật bộ binh, đơn cử với các nội dung:

– Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu;

– Lợi dụng địa hình, địa vật…

(5) Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân, đơn cử với các nội dung:

– Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương;

– Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân…

Xem chi tiết tại Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021.

Thanh Lợi
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT