NHỮNG THÀNH NGỮ TỤC NGỮ VỀ THẦY CÔ, MÁI TRƯỜNG

Tiếp theo những thành ngữ, tục ngữ về gia đình là những thành ngữ tục ngữ về thầy cô, mái trường mà các em học sinh cần biết để bổ sung vào kho tàn tri thức mà các em đang rèn luyện.

Không thầy đố mày làm nên

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.

Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy gánh vác cuộc đời học sinh.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức

Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.

Một kho vàng không bằng một nang chữ

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

Ăn vóc học hay

Ông bảy mươi học ông bảy mốt

Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Người không học như ngọc không mài

Trọng thầy mới được làm thầy

Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi

Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc

Nhất quý nhì sư

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy

 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.

Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho “cách vật trí tri”

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT