NHỮNG BÀI TÌM X GIÚP HỌC SINH TIỂU HỌC NÂNG CAO KIẾN THỨC SỐ HỌC

Rất nhiều bài tìm x trong chương trình toán tiểu học rất hay, giúp các em ôn tập kiến thức rất tốt. Thế nhưng, nhiều học sinh ngán ngại và cảm thấy khó khăn khi thực hiện các bước tính để tìm được x.

Các em hãy bình tĩnh thực hiện từng bước tính theo đúng quy tắc các em sẽ dễ dàng tìm được kết quả.

Chúc các em thành công.

NHỮNG BÀI TÌM X GIÚP ÔN TẬP KIẾN THỨC SỐ HỌC

Lưu ý: Hãy nhớ lại tất cả các kiến thức về tính chất của bốn tính chất để áp dụng cho đúng.

 Hãy đảm bảo được quy tắc thứ tự thực hiện các phép tính.

Hãy kich chuột vào START QUIZ để làm bài.

Sau khi hoàn thành tất cả các câu bài tập, hãy kích chuột vào: FINISH QUIZ để nộp bài.

Chúc các em thành công!

Dinh Phương