Đáp án câu 2 – Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Trong mỗi cột, số dưới gấp hai lần số trên liền kề.

Ta có: 9 x 2 = 18; 18 x 2 = 36.

5 x 2 = 10; 10 x 2 = 20.

Vậy nên: 3 x 2 = 6; 6 x 2 =12.

Đáp án câu đố 2: 6

<< Quay lại