NHỮNG BÀI HỌC THẤT BẠI

Trong cuộc sống, thất bại là chuyện thường tình, là lẽ dĩ nhiên. Dù vậy, nhưng người đã thất bại dù có nói gì, nói hay đến đâu thì người đời vẫn hay tặng thưởng một từ rất thú vị “nói gỡ” hay “nói đỡ” cho qua chuyện ý chỉ để bào chữa cho sự thất bại của mình.

Đấy là chuyện của người đời, miệng đời. Bản thân mình sống như thế nào để cải thiện điều thất bại ấy đấy là chuyện của mình. Tôi rất đồng cảm với những ý tưởng dưới đây của Mao Trí Hùng. Những bài học thất bại quả thật rất đáng ghi tâm!

–        Thất bại không có nghĩa tôi không có khả năng mà là tôi chưa thành công.

–        Thất bại không có nghĩa tôi chẳng làm được gì mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.

–        Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.

–        Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo một hướng khác.

–        Thất bại không có nghĩa tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.

–        Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.

–        Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi nỗ lực nhiều hơn.

–        Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà tôi cần đến sự luyện rèn hơn nữa.

–        Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.

Thất bại là điều không tránh khỏi trong cuộc sống, Và Những bài học thất bại cũng từ đó mỗi ngày nhiều hơn. Càng thấm, càng thấu hiểu những giá trị ấy là điều nên làm. Học, học và mãi học … để… là người có học!

Mao Trí Hùng/ Việt Tạ (chia sẻ)/ Dinh Phương (ghi)