MỘT SỐ KỸ THUẬT TÍNH TOÁN THÔNG MINH

Một số kỹ thuật tính toán thông minh dưới đây giúp các em học sinh Tiểu học gần gũi với Toán học, ham thích học toán và nhanh chóng trở thành Nhà Toán học Nhí!

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời tất cả quý đọc giả tham khảo!

Ngoài ra ta có thể rút ra quy tắc: Một số nhân với 5 = nhân 10 chia cho 2 hoặc ngược lại chia cho 2 rồi nhân 10

Từ kết quả trên ta suy ra cách tìm kết quả bài tính: một số có từ 3 chữ số trở lên nhân với 11 = số đó nhân với 10 rồi cộng chính với số đó ta cũng được kết quả rất nhanh.

Một số chia cho 5 = số đó nhân với 2 rồi chia cho 10 hoặc ngược lại số đó chia 10 rồi nhân với 2.

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT