MẸO SẮP XẾP HÌNH

Mời các em cùng tham gia sắp xếp hình với bài tập thú vị trên để rèn luyện them kỹ năng nhanh nhạy trong việc tính toán, thiết kế, sắp xếp.

Hãy tích cực thực hành và tìm cách giải thích hợp. Sau 2 ngày tìm hiểu, hãy quay lại với KỸ NĂNG CẦN BIẾT để đối chiếu kết quả thực hiện.

Chúc các em thành công.

Dinh Phương (biên soạn)