Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kì 1 năm 2020 – 2021

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kì 1 năm 2020 – 2021 được giáo viên lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh nhằm thông báo, mời tham dự buổi họp phụ huynh cuối học kì 1. Mẫu giấy mời cần ghi rõ thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian họp để phụ huynh sắp xếp công việc tham gia đông đủ.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu biên bản họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra thuận lợi, theo đúng tiến độ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

UBND Huyện................
Trường.........................
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
          -------------------------
              GIẤY MỜI

TRƯỜNG...................................
Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………
Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối kì 1 năm học 2020 - 2021.
Thời gian:….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......
Địa điểm: .................. Lớp...... Trường..............
Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.
 
             .............., ngày...tháng...năm...
 
                   GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

PHÒNG GD & ĐT …….

TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ……năm …………..

Đến tại phòng học lớp … Trường ………….……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập học kỳ 1 của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ……năm ……..

GVCN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
              ---------------------
  
                  GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời: ...........................................................................
Phụ huynh em: ......................................... - Lớp:.............
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I
Nội dung:
- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.
- Bàn kế hoạch học kì II.
Thời gian: Vào ..................... ngày .................................
Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..............................
 
                  .............., ngày...tháng...năm...
 
                        GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
PHÒNG GD & ĐT ...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG...................    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ---------------------      ------------------------- 

 
               ........, ngày....tháng....năm....

                 GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ........
tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.
Thời gian: ....................................................
Địa điểm: .....................................................
Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.
Xin chân thành cảm ơn!
                      Giáo viên chủ nhiệm 
PHÒNG GD & ĐT …..          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ………               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
------------               ------------------------- 

              GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): …………………………………….......................
Phụ huynh em: ..………………………………… Học lớp:………..........................
Đúng vào lúc …..........ngày …..... tháng …..... năm ..............
Đến tại văn phòng Trường...........................................
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ...........
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
 
           ............., ngày......tháng.....năm.......
 
                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

Dinh Phương (sưu tầm)