Lòng người, làm sao mà nhìn thấu?

Nước không thử không biết độ sâu, người không kết giao không biết tốt xấu. Không phải tất cả mọi người đều thật lòng đối xử tốt với bạn.

Phong ba thấy chân tình

Lá rơi mới biết thu sang, rơi vào hoạn nạn mới biết “thì ra” lòng người.

Bạn ngã rồi, người đầu tiên tới đỡ bạn dậy nhất định là người rất lo lắng cho bạn;

Bạn bị bệnh, người bận trước bận sau chăm sóc cho bạn, nhất định là người thật sự đau lòng vì bạn;

Bạn gặp khó khăn kinh tế, người chủ động đưa tiền cho bạn mượn, nhất định là người rất xem trọng bạn.

Đôi khi, người khác vỗ tay cho bạn, chưa chắc đã thực sự tán dương bạn, họ chỉ đang tán dương danh lợi của bạn.

Trời trong xanh, đồng hành bên bạn chẳng qua chỉ là “xã giao”;

Phong ba bão táp đưa ô che cho bạn, đó mới là chỗ dựa ấm áp nhất.

Thời gian khảo nghiệm lòng người >> (kích vào dòng chữ để xem tiếp)

One thought on “Lòng người, làm sao mà nhìn thấu?

  1. Pingback: "Thật lòng" đối đãi với "thật lòng" - KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Comments are closed.