Lời nhận xét học sinh theo thông tư 27

Thấm thoát thời gian kết thúc năm học sắp cận kề. Thầy cô rất cần những lời nhận xét công tâm và chinh xác dành tặng cho từng học sinh của mình. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ lại để thầy cô làm tư liệu tham khảo. Chúc quý thầy cô thuận lợi hơn trong việc đánh giá các em vào cuối năm!

Dưới đây là phần Demo một phần tư liệu trong bản Word. Thầy cô tải toàn bộ tư liệu ở phần Link bên dưới. Hoàn toàn miễn phí thầy cô nhé và rất dễ thực hiện.

NHẬN XÉT CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (GHI TRONG HỌC BẠ)

 * Em đọc chữ trôi chảy nhưng  đọc còn nhỏ, làm toán cẩn thận, có kiến thức khoa học nhưng cần tự tin trình bày, có óc thẩm mỹ nhận biết  được cái đẹp, thích ứng hài hòa được với môi trường nhưng cần nhanh nhẹn hơn.

 * Em có khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tính toán nhanh cẩn thận, biết tìm hiểu khám phá các kiến thức khoa học xã hội, yêu thích cái đẹp, có kỹ năng vận động trong rèn luyện thể chất nhưng cần đều đặn hơn.

  *Em đọc đúng các âm vần  tiếng Việt, biết trả lời câu hỏi đơn giản Tiếng Anh nhưng cần đọc nhanh trôi chảy hơn; có kiến thức khoa học,

  *Em đọc tốt, rõ ràng, tính toán đúng nhưng cần nhanh nhẹn tự giác hơn, biết yêu cái đẹp, cần vận động thể lực thường xuyên hơn để có sức khỏe tốt.

  *Em đọc đúng các âm vần  tiếng Việt, biết trả lời câu hỏi Tiếng Anh đơn giản nhưng cần đọc nhanh trôi chảy hơn; có kiến thức khoa học,
  *Em có khả năng tính toán tốt, biết trả lời câu hỏi về khoa học xã hội nhưng cần tự tin chú ý hơn, biết yêu cái đẹp, vận động thể lực thường xuyên nhưng cần biết giữ gìn thân thể.

 *Em biết tìm tòi và khám phá kiến thức khoa học trong đời sống, có ý thức rèn luyện thể chất, khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát, tính toán cẩn thận, luôn tích cực phát biểu, biết yêu thích cái hay cái đẹp.

  *Em đọc to phát âm rõ ràng nhưng cần đọc nhanh trôi chảy hơn, biết tính toán khá nhanh, có kiến thức khoa học, biết yêu cái đẹp và luôn vận động thể chất tốt.

  *Em có khả năng tính nhanh, yêu thích khoa học tự tin trình bày, yêu cái đẹp nhưng cần biết giữ gìn, luôn vận động thể chất tốt, khả năng ghi nhớ nhanh nhưng mau quên ít tập trung.

  *Em đọc được một số chữ đơn giản nhưng còn chậm chưa nhớ hết các chữ cái cần chăm rèn đọc nhiều, biết làm toán nhưng còn chậm khả năng tiếp thu chậm, có hiểu biết về thiên nhiên và các hiện tượng tích cực phát biểu, biết yêu cái đẹp, có vận động nhanh nhẹn nhưng cần giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

 *Em có sự tiến bộ hơn trong giao tiếp, biết đọc bài khi được yêu cầu, biết làm toán nhanh đúng, có kiến thức khoa học, biết yêu thích cái đẹp, thích nghi được với môi trường.

 *Em có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, làm toán khá thành thạo, có kiến thức khoa học tự tin trình bày, biết yêu thiên nhiên, biết giữ gìn cái đẹp, biết vận động cơ bản thích nghi với môi trường thường xuyên.

 *Em đọc bài khá tốt nhưng cần rèn phát âm chính xác hơn (l/n), tiếp thu toán khá nhanh, có hiểu biết về thiên nhiên nhưng cần tự tin tích cực phát biểu , biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, có tham gia vận động rèn luyện thể chất khá tốt.

 *Em đọc bài to rõ hơn nhưng cần rèn phát âm chính xác trôi chảy, tiếp thu toán khá nhanh, có hiểu biết về thiên nhiên, tự tin tích cực phát biểu , biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, có tham gia vận động rèn luyện thể chất thường xuyên.

*Em đọc bài to phát âm chính xác trôi chảy, tiếp thu toán nhanh, có hiểu biết về thiên nhiên, tích cực phát biểu, biết yêu cái đẹp, có tham gia vận động rèn luyện thể chất nhưng cần thường xuyên hơn.

 *Em đọc đúng các âm vần tiếng Việt, biết trả lời câu hỏi đơn giản nhưng cần đọc nhanh trôi chảy hơn; mạnh dạn tự tin khi đọc, rèn kĩ năng tách gộp số,  biết yêu cái đẹp và luôn vận động thể chất tốt.

Đường link thầy cô tải bản Word về tại đây!