Lê Văn Thịnh là Trạng Nguyên đầu tiên

Tượng Thái sư Lê Văn Thịnh trong đền thờ tại Bắc Ninh. Ảnh: Wikipedia.

Lê Văn Thịnh ở xã Chi Nhị, tổng Đại Lải, huyện Gia Bình, nay là làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông, triều đình tổ chức tuyển Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường. Đây là khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, Lê Văn Thịnh trúng tuyển, cho vào hầu vua. 

Thông tin về năm sinh, năm mất của Lê Văn Thịnh không rõ ràng. Theo bản cảo của Hàn lâm Lễ Viện sĩ Đông Các điện, đại học sĩ Lê Tung (soạn tháng 1/1470), Lê Văn Thịnh sinh năm 1050. Chiếu theo đó, khi đỗ Trạng nguyên, ông 25 tuổi. Ông được phong làm thái sư năm 1085 nhờ thuyết phục được nhà Tống trả đất cho Đại Việt nhưng sau đó hơn chục năm lại phải đi đày vì bị cho là mưu phản giết vua trong vụ án hồ Dâm Đàm.

<< Quay lại