ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HK II LỚP 4 – NĂM HỌC 2020 – 2021

Dưới đây là ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HKII LỚP 4 – NĂM HỌC 2020 – 2021 của trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐỀ THAM KHẢO THÊM

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình nào có \frac{2}{3}số ô vuông đã tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} 

B. \frac{5}{8} 

C. \frac{10}{18} 

D. 1 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ………… cm2

1 tạ 25 kg =………..kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có bốn cạnh bằng nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................
\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}-\frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học có 3/ 5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài125
Khoanh đúngAAC
Điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm

A. \frac{2}{3} < 

B. \frac{5}{8} = 

C. \frac{10}{18} < 

D. 1 > 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm= 8 500 cm2
1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}
\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}
\frac{4}{3}-\frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\
\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\
\frac{3}{3}-\frac{9}{9}=1-1=0
\end{array}

Bài 9Một lớp học có 3/5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

KIỂM TRA TOÁN GIỮA HKII LỚP 4 – NĂM HỌC 2020 – 2021 của trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp chỉ để tham khảo. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều để thầy cô, các bậc phụ huynh và các em tham khảo.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT (tổng hợp)