Kiểm tra IQ với 5 câu đố hình học rắc rối

Những câu đố hình học khá rắc rối dưới đây khiến bạn phải vận dụng hết khả năng tư duy.

Câu 1. Hình nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu 2. Hình nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu 3. Hình tiếp theo trong dãy hình trên là hình nào trong 4 đáp án A, B, C, D?

Đáp án >>

Câu 4. Hình tiếp theo trong dãy hình trên là hình nào trong 4 đáp án A, B, C, D?

Đáp án >>

Câu 5. Hình nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

VY VY ( THEO CAREER VDIZ)/ Nguồn: https://laodong.vn/