Khoai tây chiên có giá trị bằng mấy?

Không cần phải giỏi toán mới giải được câu này, bạn tính thử đi.

Đáp án >>

Nancy (st)/ Nguồn: https://vnexpress.net