ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 10

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 10. Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5. 

ĐỀ SỐ 10

ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỀ BÀI TRÊN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Cho đoạn văn:

          Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra trơi, từ phía cổng chường bỗng suất hiện một chú bộ đội. Chú là bố của dũng. chú tìm đến nớp của con mình để trào thầy giáo cũ.

Em hãy sửa hết các lỗi chính tả.

Câu 2.

 a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – Khoai ruộng lạ, mạ ruộng ….…

  Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ………. con lăn

  – Lên thác ……… ghềnh

  – Của ít lòng ……….

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

Câu 3. Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

Con cò …ặn …ội bờ sông.

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc …ỉ …on

Lúa chiêm …ấp …ó đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà …ên.

Câu 4. Cho câu văn: Mùa xuân, cây bàng như khoác lên mình tấm áo mới.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? Thuộc kiểu câu gì?

b, Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ ở câu trên là trạng ngữ chỉ (thời gian, địa điểm hay mục đích)?

Câu 5: Trạng ngữ trong câu: “Sau trận mưa rào, vạn vật trở nên tươi tốt”,bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

a. Chỉ mục đích          b. Chỉ nơi chốn           c. Chỉ nguyên nhân              d.Chỉ thời gian

Câu 6: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào viết đúng chính tả?

a. Tô- mát Ê-đi-xơn       b .Tô Mát Ê-Đi Xơn     c.Tô-mát Ê-Đi-Xơn      d.Tô mát Ê đi xơ

Câu 7: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng?

a.Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu.

b. Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội.

c. Con chim gáy, hiền lành tốt bụng.

d. Chín, mười đứa chúng tôi bắt tay ôm không xuể.

Câu 8: Từ “ Đẹp” đồng nghĩa với những từ nào?

a. Xinh, xanh thắm, tươi tốt.                             b. Xinh đẹp, xinh xắn, đẹp đẽ, xinh tươi.

c. To lớn, cao cả, khổng lồ.                               d. Xinh xinh, tươi xanh, đẹp xinh, tươi tốt

Câu 9: Phần vần của tiếng “nguyên” có âm chính là?

a. yê                 b. yên                           c. uyê                           d. uy

Câu 10: Từ “ mênh mông, thênh thang” đồng nghĩa với?

a. hiu hắt                    b. hiu quạnh                c. xa xôi                       d. bao la

Câu 11: Câu “Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi.”  sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

a. nhân hóa                  b. so sánh                    c. nhân hóa và so sánh

Câu 12: Nhóm từ nào thích hợp với từ “công nhân”?

a. Giáo viên, tiểu thương                   

b. Thợ cày, thợ điện

c. kĩ sư, học sinh                                

d. Thợ điện , thợ cơ khí.

MÔN TOÁN

Bài 1. Viết các số sau:

a, Sáu mươi hai phẩy sáu mươi bảy………

b, Hai mươi mốt phần bảy mươi tám……..

c, Số gồm không đơn vị, bốn mươi ba phần nghìn…….

d, Một và một phần mười lăm……..

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……. dm = 2,6 m                                 b,  3021 cm = ……m …..cm

c,     2307 m = 2……307…..                      d, 10 m2  80cm2 = ……dm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 7,846 … 7,85          b,  15,615 … 15,62          c, 3/4 …  0,57            d,  7/5 … 1và 2/5

Bài 4. Đặt rồi tính:

a,   378,25 + 36,492       b, 169,03 – 89,98         c,  54,26 x 2,9          d,  20,65 : 3,5

Bài 5. Lớp 5A có số HS nam bằng 2/3 số HS nữ. Biết rằng lớp đó có 18 HS nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu HS?

Bài 6. Cho hình vuông ABCD có  diện tích 81 dm2.

a, Tính chu vi hình vuông ABCD?

b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác?

Bài 7. Tính   A = 35 x 3 – 21 : 7 + 14                         B = 5 – 6/5 + 1/5

Bài 8. Tìm x, biết :  (5/7+ x) : 4/9 = 2/3

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Tô Ngọc Sơn (biên soạn)