ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 11

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 11. Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5.

Hãy ôn luyện để tự tin tham gia khảo sát các em nhé!

ĐỀ SỐ 11

ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỀ BÀI TRÊN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Cho đoạn văn:

            Mình là Quách tuấn Lương, học sinh lớp 4B trường tiểu học cù chính lan, thị xã Hòa bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên tiền phong, mình rất súc động được biết ba của hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi.         

Em hãy sửa hết các lỗi chính tả.

Câu 2

 a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – Có mới nới ……

  Xấu gỗ,…..nước sơn

  – Mạnh dùng sức, …..dùng mưu

  – Ngày nắng …. mưa

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

Câu 3. Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

            Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người …ào khác. Chị Chấm có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ, mọc …òa xòa tự nhiên, …àm cho đôi mắt của chị dịu dàng đi.

Câu 4. Cho câu văn: Nhờ thầy giáo giảng bài kĩ hơn nên bạn An học tốt hơn.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ?

b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu?

Câu 5: Câu: “Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.”có mấy cặp từ trái nghĩa?

a. 1                       b. 2                       c. 3                       d.4

Câu 6: Những từ: tiên tiến, xuất sắc, ưu tú là những từ.

a. Đồng nghĩa hoàn toàn          b. Đồng nghĩa không hoàn toàn        

c. Trái nghĩa           d. Đồng âm

Câu 7: Thành ngữ : “Dám nghĩ dám làm” nói lên phẩm chất gì?

a. Táo bạo, liều lĩnh                                              b. Nhiều sáng kiến

c. Chỉ tính mạnh dạn, nhiều sáng kiến.        d. Chỉ tính mạnh dạn, táo bạo, nhiều sáng kiến.

Câu 8: Dòng nào dưới đây là những từ đồng âm?

a. Mẹ, má, bầm, u,…                                                      b. Ăn, xơi, đớp, tọng,..

c. Cánh đồng, tượng đồng, một nghìn đồng.          d. Quê hương, quê cha đất tổ, giang sơn

Câu 9: Từ “bám” trong các ví dụ sau là những từ gì?

Chết đuối bám được cọc.     / Bụi bám đầy quần áo.          / Bé bám bé.

a.Đồng nghĩa hoàn toàn  b. Đồng nghĩa không hoàn toàn     c. Đồng âm       d. Nhiều nghĩa

Câu 10: Từ “ Tớ” trong câu “ Theo tớ, quý nhát là lúa gạo” là?

a. đại từ dùng để xưng hô.                                          b. đại từ dùng để thay thế

Câu 11: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “ nhỏ nhẹ”?

a. Nhỏ và không có sức mạnh                               b. Nhỏ và xinh    

c. Chậm rãi, nhẹ nhàng                                         d. Hẹp hòi hay chanh chấp

Câu 12: Hối hả có nghĩa là gì?

a. Rất vội vã muốn làm việc gì đó cho thật nhanh.

b. Mừng vui, phấn khởi vì được như ý.

c. Vất vả vì dốc sức để làm cho thật nhanh.

d. Tỏ ra hết sức vội, muốn tranh thủ thời gian hoặc không có thời gian để cân nhắc, suy nghĩ.

Câu 13: Đặt câu  Câu ghép có dùng cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến:

MÔN TOÁN

Bài 1. Viết các số sau:

a, Ba trăm linh hai phẩy hai mươi ba…………..

b, Năm mươi tám phần tám mươi lăm……..

c, Số gồm ba mươi mốt đơn vị, bảy phần trăm……….

d, Bốn và năm phần mười hai…………………

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……. cm =  11 m                                 b,  3030 g = ……kg …..g

c,   0,35 ha = …….m2                                d, 10 dm2  80mm2 = …….cm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 125,07 … 125,70        b,  49,6 … 49,62               c, 1/4  …  0,25         d,  9/5 … 1 và 4/5

Bài 4. Đặt rồi tính:

a,   864,08 + 3,492       b, 124,96 – 56,063       c,  57,97 x 2,06       d,  77,916 : 3,02

Bài 5. Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 14km/giờ. Tính quãng đường AB ? biết người đó đi lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút.

Bài 6. Cho hình thang ABCD, biết đáy bé AB = 20,5cm; đáy lớn CD = 34,5cm. Kéo dài 1 đoạn CN = 6cm thì diện tích hình thang tăng thêm 48cm2. Tính diện tích hình thang ABCD ?

Bài 7. Tính   A = 43 x 6 – 112 : 4 + 79                         B = 8 – 7/3 + 2/3

Bài 8. Tìm x, biết :  (3/7 + x) : 4/9 = 12/13

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Tô Ngọc Sơn (biên soạn)