KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 5

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2. SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 5. Bộ Kế hoạch bài dạy này được biên soạn theo hướng dẫn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Kế hoạch này gồm 3 môn chính: Tiếng Việt, Toán, HĐTN trong đó có tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

PHẦN 1: TRÍCH (DEMO) KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 5

TOÁN

Phép cộng có tổng bằng 10 

I. Mục tiêu:

* Kiến thức, kĩ năng:

 Ôn tập:

– Tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10, thực hiện các phép cộng trong bảng.

– Thực hiện các phép cộng không qua 10 trong phạm vi 20.

– Sử dụng đồ dùng học tập, thể hiện số trong phạm vi 20 (theo cấu tạo thập phân).

* Năng lực, phẩm chất:

–  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

– Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

– Phẩm chất: Chăm chỉ học tập

* Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

II. Chuẩn bị:

   – GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có). 10 khối lập phương

  – HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Các hoạt động dạy học:

TLHoạt động của giáo viên.Hoạt động của học sinh.
8’A. KHỞI ĐỘNG:
Hát: “1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10”.
GV: 5 + 5 = 10, còn các phép cộng nào có tổng là 10?
– HS chơi
HS lắng nghe
B. LUYỆN TẬP
10’Hoạt động 1. Tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10 
– Hd HS  tái hiện các phép cộng trong bảng.  
+ HS   tách 10 khối lập phương thành hai nhóm bất kì (có thể dùng ngón tay thay khối lập phương).  
+ HS 2 viết sơ đồ tách
– gộp số theo cách tách của HS 1 HS 3 viết hai phép cộng theo sơ đồ tách – gộp số.
-GV tổng hợp rồi viết các phép tính có tổng bằng 10 lên bảng.
-GV che kết quả, số hạng, HS khôi phục bảng cộng.-HS đọc bảng cộng


– HS làm việc theo nhóm

– HS thực hiện
– HS đọc bảng cộng
15’.Hoạt động 2:
Luyện tập: Các phép cộng có tổng bằng 10 và phép cộng không qua 10 trong phạm vi 20
Bài 1:
HS tìm hiểu bài, nhận biết mỗi bảng đều có 10 ô vuông, số chấm tròn cần thêm chính là số ô còn trống.
GV khuyến khích HS nói theo mẫu câu: “Đã có… chấm tròn, cần thêm … chấm tròn nữa để đủ 10 chấm tròn”.
– HS nêu yêu cầu bài tập.
– HS nói theo mẫu 
– HS khác nhận xét, bổ sung.
Quảng cáo
Bài 2: Nêu yêu cầu bài tập
HS dựa vào bảng hoặc mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
HS yếu có thể dùng ngón tay để tính.
HD HS thực hiện
– Nêu yêu cầu bài tập
– HS dựa vào bảng hoặc mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
– HS thực hiện
Bài 3: Nêu yêu cầu bài tập
HS nhận biết cách làm: tính từ trái sang phải.
Khi sửa bài, lưu ý HS nói theo hai cách.
Ví dụ: 9+1=? 10+8 = ? hay có 1 chục và 8 đơn vị, ta có số mấy?
-HS Nêu yêu cầu bài tập
-HS thực hiện
Bài 4: Nêu yêu cầu bài tập
HS nhóm đôi tự tìm hiểu bài và thực liiện.
GV khuyến khích HS giải thích cách làm (có thể bắt đầu từ hàng trên hay hàng dưới).
-HS Nêu yêu cầu bài tập
-HS thực hiện
-HS  trình bày.
3’C.CỦNG CỐ-DẶN DÒ:
GV có thể ra các câu hỏi, chẳng hạn: 6 thêm mấy được 10? Có 1 chục và 7 đơn vị, ta được số mấy?

-HS trả lời, thực hiện

Phần 2: Bài giảng chi tiết Tuần 2

Tiếng Việt

Toán

Hoạt động trải nghiệm

Hãy click vào đường link này để xem KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 2 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TUẦN 6

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT