Huyện Tháp Mười có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Chiều ngày 22/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn các chức danh chủ chốt của huyện.

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Nhị Văn Khải – nguyên Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đối với ông Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Kết quả bầu cử 02 chức danh chủ chốt nêu trên (thay thế người đã được miễn nhiệm), 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp thống nhất bầu ông Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bà Trần Thị Quý – Phó Bí thư Huyện uỷ giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Trần Thị Quý – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Tháp Mười.

Nguyễn Thu – Hoàng Kha/ Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp/Dinh Phuong (sưu tầm)