HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI ĐIỀN SỐ VÀO CẠNH HÌNH TAM GIÁC

Đề bài đã đăng trên website KỸ NĂNG CẦN BIẾT vào ngày 14/8/2020 đã có clip hướng dẫn và đáp số rồi. Mời tất cả mọi người tham khảo.

Ngọc Sơn (biên soạn)