HÃY BIẾT MÌNH CÓ PHÚC

Ảnh minh họa: Dinh Phương

Những ý tưởng hay từ mạng xã hội facbook! KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin chia sẻ lại để quý đọc giả tham khảo!

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức sống!

1- Sinh ra được làm người, đầy đủ 6 căn đã là phúc.

2- Được sống trong quốc gia hòa bình đã là phúc.

3- Còn cha mẹ già để phụng dưỡng và báo hiếu đó là phúc.

4- Dù giàu hay nghèo, có nhà riêng hay ở trọ, nhưng vẫn có nơi trú mưa nắng ngày đêm, đã gọi là phúc.

5- Người tại gia, ông bà, cha mẹ dạy được con cháu điều thiện điều lành, hiểu rõ điều tội điều phước đã là phúc.

6- Gặp được Phật pháp, biết tu tập thực hành theo lời Phật dạy đã là phúc.

7- Các bậc xuất gia tu hành, thực hành lời Phật dạy, làm gương lành cho thế gian, đã là phúc của chúng sanh.

8- Được gần gũi bậc trí, được lễ lạy bậc từ bi giác ngộ đã là vô lượng phước báu trong cõi thế gian này.

9- Buổi sáng thức dậy, mở mắt nhìn thấy ánh nắng mặt trời, biết mình còn.. thở, thấy người thân chung quanh vẫn còn, đã là phúc, vì mỗi ngày trên thế giới này là ngày cuối của một số người trút hơi thở ra đi!

Nhìn lại, chúng ta mỗi ngày đều được sống trong phước báu. Nhưng chúng ta có khi lại cảm thấy đau khổ, mặc dù tất cả phước báu của chúng ta vẫn còn đó.

Và còn bao nhiêu chúng sanh, được sống trong an lành, nhưng tâm bị tham, sân, si não hại, tạo biết bao ác nghiệp. Khi quả trổ thì than ôi…Nặng thì mất mạng, nhẹ thì hao tài tốn của, nước mắt tuôn rơi. Nhưng quả chưa trổ thì chúng sanh không sợ. Hỏi lại xem, có gì gọi là vui khi tạo tội?

BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC!

𝐇𝐚̃𝐲 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜!
Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧, đ𝐮̛̀𝐧𝐠 đ𝐨̀𝐢 𝐡𝐨̉𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮
𝐕𝐚̀ 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́ 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲!

Namo Buddhaya/ Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: facebook