Đồng Tháp khuyến nghị 05 nội dung phát triển nông nghiệp bền vững ĐBSCL

Để nâng cao giá trị kinh tế ngành nông nghiệp và để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, người đứng đầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị cần chú trọng thêm 05 vấn đề:

Thứ nhất , các chuyên gia cần đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng sản xuất nông nghiệp; khuyến khích sản xuất theo từng vùng nước; đồng thời sớm quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp vùng gắn với Quy hoạch tổng thể vùng đến 2030 tầm nhìn 2050, để người dân an tâm sản xuất.

Thứ hai, thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng gắn với phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số, áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị; hạn chế các cây trồng sử dụng nhiều nước, hạn chế lúa vụ 3, sử dụng thuốc trừ sâu, hạn chế khai thác nước ngầm; đồng thời, quy hoạch tích trữ nước ngọt.

Thứ ba , nâng cao tính độc lập của vùng; đổi mới trong quan điểm về an ninh lương thực, hạn điền trong nông nghiệp; đồng thời, có chính sách thông thoáng hơn trong khuyến khích kêu gọi doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng vùng thành Trung tâm sản xuất chế biến, logistics, thương mại nông sản.

Thứ tư , đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và xây dựng người nông dân chuyên nghiệp; phát triển mạnh Chương trình OCOP kết hợp du lịch xanh.

Thứ năm, có chính sách hài hoà nguồn lực đầu tư cho các địa phương sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 được thực hiện bởi nhóm chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chịu trách nhiệm chuyên môn của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright vừa hoàn thành sau hơn 01 năm nghiên cứu, hợp tác thực hiện.

Văn Khương / Theo Cổng Thông tin Đồng Tháp