ĐIỀN SỐ QUANH Ô VUÔNG – Kiểm tra IQ với 5 câu đố Toán học khó

Hãy tìm ra quy luật để giải những câu đố Toán học dưới đây.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO FUN WITH PUZZLES)/ Nguồn: https://laodong.vn/