ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN)

Dưới đây là bộ đề tổng hợp: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh. Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo, rèn luyện. Chúc các em đạt kết quả cao nhất ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6.

ĐÁP ÁN ĐỀ TỔNG HỢP TRÊN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TOÁN (Đề số 03)

Bài 1. Viết các số sau:

a, Chín mươi lăm phẩy bốn mươi hai 

b, Ba mươi tư phần năm mươi bảy 

c, Số gồm tám đơn vị, bảy mươi mốt phần trăm 

d, Bốn và bốn phần mười lăm 

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,    …mm  =  1,6 cm                                 b, 275 cm = 2….75…..

c,    3802 kg = 38…2…..                          d, 41 m2 3cm2 =……dm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 38,35 … 38,53            b, 19,10 … 19,1             c, 4/3 … 1và1/3          d,  7/2 …3,51       

Bài 4: Đặt rồi tính

a, 315,54 + 54,476          b, 212,40 – 168,68        c, 45,9 : 12             d, 60,3 x 18

Bài 5: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi. Biết rằng số tuổi của con bằng 2/5 số tuổi của mẹ. Tính số tuổi của mỗi người?  

Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD; AB = 36 cm; BC 20cm. E là điểm chính giữa cạnh AB. Nối E với C.

a, Tính diện tích hình thang AECD?

b, Nối A với C. Hình bên có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ACE?

Bài 7: Tìm x, biết :  ( x – 1/3) : 5/6 = 13/15  

——————————-Hết—————————-

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1: Cho đoạn văn:

          Hôm nay  sau bao năm dốc toàn bộ tâm lực dạy dỗ  giáo sư Vàng Anh tổ chức thi nhạc cho những học trò của ông hằng yêu quý  Họ là Ve Sầu Dế Mèn Gà Trống Vịt Ông nghe tim đập hồi hộp

a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.

b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên.

Câu 2;

a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – Trước lạ sau …

  – Hẹp nhà ….. bụng

  – Thức khuya dậy …..

  – Áo lành khéo vá, hơn áo rách ….. may

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. (Sáng nào mẹ em cũng dậy rất sớm)

Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống (…): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn ca dao, tục ngữ sau:

Chim khôn kêu tiếng …ảnh …ang

Người khôn nói tiếng …ịu …..àng dễ nghe

Đất tốt trồng cây …ườm …à

Những người thanh lịch nói …a  …ịu  …àng.

Câu 4: Cho câu văn: An vừa đi học về, mẹ cũng vừa đi làm về.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b, Tìm cặp từ hô ứng của câu và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu trên.

Câu 5: Em hãy tả cảnh đẹp trên quê hương em (buổi bình minh, hoàng hôn, cánh đồng lúa chín,….)

Các em hãy nhớ đón xem ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo để rèn luyện các em nhé!

Ngọc Sơn (biên tập)